Komanda

Maksimyuk Irina

Head of Research Department

Marketinq tədqiqatları Marketinq tədqiqatları

Marketinq tədqiqatları əsaslı marketinq qərarlarının qəbul edilməsi məqsədilə məlumatların sistematik şəkildə toplanması, emalı və təhlilidir.

Müxtəlif bazarlarda istehlakçıların davranışı daima dəyişir. Şirkətlər fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün bazar dinamikasını izləməli və inkişaf strategiyasını yenidən nəzərdən keçirməlidir.

Marketinq tədqiqatları – biznesin idarə olunması zamanı strateji və taktiki qərarların qəbul edilməsi üçün lazım olan ən vacib məlumat mənbələrindən biridir.

Marketinq tədqiqatının effektivliyi bir sıra prinsiplə – sistemlilik, komplekslik, obyektivlik, qənaətlilik, müntəzəmlik, operativlik, çeviklik, dəqiqlik – təmin olunur.

 

Xüsusiləşdirilmiş proqram təminatından istifadə edirik:

PRADATA:

 • qiymət monitorinqi.

SHOPMETRICS:

 • tənzimlənən standart hesabatlar və konstruktor. İstənilən cihazdan online giriş.
 • servisin fərdi portalı. Dashboard.
 • bütün dillərdə.
 • müxtəlif səviyyələrdə online giriş.
 • qeyri-məhdud sayda istifadəçilər.
 • iradlarla online iş.
 • action manager. NPS dashboard. Təlim və sınaq funksiyası.
 • digər proqram təminatları ilə inteqrasiya.

SURVEO:

 • vizuallaşdırma.
 • planşetlərlə iş.

OKTELL (çağrı mərkəzi):

 • istənilən çətinlikdə anketlərin proqramlaşdırılması.
 • audioyazının sifarişçiyə göndərilməsi.

4SHOPPERS:

 • mobil tətbiq
 • verilənləri ötürmə sürəti

 

İstənilən tədqiqatın vəzifəsi qərar qəbul edənləri maksimal dərəcədə dəqiq, mötəbər və uyğun biliklərlə təmin etməkdir.

Buna görə də tədqiqatçı kimi marketinq tədqiqatları sahəsində xidmətlərimizin müştərilərimizin bizə müraciət etdiyi suallara maksimal dərəcədə uyğunlaşdırılması üçün çalışırıq.

 

Marketinq tədqiqatlarının əsas metodları:

 • Kəmiyyət tədqiqatları
 • Keyfiyyət tədqiqatları
 • Kabinet tədqiqatları
 • Sosial mediada fikirlərin/əhvalın monitorinqi

Tədqiqat növləri:

 • Kəmiyyət tədqiqatları
 • Keyfiyyət tədqiqatları
 • Kombinə olunmuş tədqiqatlar
 • Kabinet tədqiqatları
 • Sosial mediada fikirlərin/əhvalın monitorinqi

 

Keyfiyyət tədqiqatları

Keyfiyyət tədqiqatları – istehlakçının psixologiyası, dəyərləri, dərin davranış motivləri, brendin emosional qavrayışı barədə daha tam məlumat əldə etmək üçün istifadə olunur.  İnsanların etdikləri və dediklərini müşahidə edərək məlumatların toplanması, təhlili və şərh edilməsindən...

Brand Health Tracking

BHT – Brand Health Tracking (Brendin sağlamlığının trekinqi) Brand Health Tracking (bazarda brendin mövqeyinin tədqiqi) – tanınma, tələbat, imic, brend istehlakçılarının xarakteristikası, brendin sağlamlığı və s. kimi göstəricilərə görə brendin bazardakı vəziyyəti barədə məlumatın dinamikada olunması üçün müəyyən dövriliklə aparılan marketinq tədqiqatıdır. 4Service arsenalında həm təkrar ölçmələrin aparılması...

Dərin müsahibə

Dərin müsahibə – strukturlaşdırılmamış dərin müsahibə. Bu müsahibə nəticəsində tədqiqatçını maraqlandırılan suallarla bağlı geniş cavablar alınmalı və mülahizələr eşidilməlidir. Müddəti – 30 dəqiqədən 3 saatadək. Dərin müsahibələr dəqiq struktura malik deyil. Tez-tez “çoxpilləli təhlil” istifadə olunur. Müsahibə götürən şəxs ilk növbədə ümumi suallar verir, daha sonra isə daha məqsədyönlü suallara keçir.   Dərin...

Kabinet tədqiqatları

DESK RESEARCH Kabinet tədqiqatı (desk research) — bazar haqqında əlçatan mənbələrdən əldə olunan təkrar məlumatın toplanması, tədqiq olunması, sistemləşdirilməsi və təhlili. Beləliklə, əlçatan məlumat mənbələrində (dövri mətbuatda, iqtisadi nəşrlərdə, statistik məlumat kitabçalarında, şirkətdaxili hesabatlarda və s.) olan məlumatlar toplanır, müəyyən qaydada emal olunur və obyektiv bazar vəziyyətini əks etdirən hesabatda bir araya...

32%-i

Ukraynalıların ildə bir dəfə zərgərlik məmulatları alır

Sorğu

37%-ni

Respondentlərin Viber/WhatsUP göndərişləri qıcıqlandırır

Tədqiqat

-4.3

sığorta şirkətləri sahəsi üzrə

NPS

30%-i

Avropa sakinlərinin xidmət sürətindən razıdır

CAWI

29%-nin

Geyim mağazalarında standartdankənar konsultasiya respondentlərin gözləntilərini üstələyib

Sorğu

92,4%-i

İstehlakçıların danışıqlarınınё insanlar barədə müştəri təcrübəsinə aiddir

Web Social Media

+30%

Bayramdan öncəki günlərdə xidmətin keyfiyyəti artır

Mystery Shopping

63%-i

Müştərilərin şirkətlərin sosial şəbəkə vasitəsilə dəstək təklif edəcəyini gözləyir

CAWI

Bloq

Blog İstehlakçı davranışının marketinq araşdırması: məsafə saxlayaraq necə keçirmək olar? Onlayn...
Onlayn iş. Onlayn həyat. Dünyada mümkün olan hər yerdə onlayn fəaliyyət. Lakin tələbatlar yenədə mövcüddur. Amma həmin tələbatların özü və...
 • 31 Jan 2021
 • 417
[cf7-form cf7key="exit-form"]