Kəmiyyət tədqiqatları Kəmiyyət tədqiqatları

Müştərinin hədəf auditoriyası barədə mütləq və ya nisbi dəyərlərlə ifadə olunan məlumat əldə etməyə imkan verir. Tədqiqat kifayət qədər respondentin olması şərti ilə bazardakı real vəziyyəti əks etdirir.

Respondentlər öz sosial-demoqrafik xüsusiyyətlərinə görə müştərinin hədəf auditoriyasına uyğun olmalıdır.

4Service ilə əməkdaşlığın çərçivəsində hədəf auditoyanızın müəyyən edilməsi ilə bağlı yardım və seçmə məcmuların qurulması üçün müxtəlif variantlar əldə edirsiniz.

Kəmiyyət üsulu ilə tədqiqatlar “Nə qədər?” və “Kim?” suallarına cavab verir. Tədqiqatların bu növü çoxsaylı insanlardan bu və ya digər problemlə bağlı ifadə olunmuş kəmiyyət xarakterli məlumatları əldə etməyə, bu isə, öz növbəsində onu statistik metodlarla emal etməyə və nəticələri ekstrapolyasiya etməyə imkan verir:

 • bazar tutumunu qiymətləndirməyə;
 • bazarın rəqiblər arasında necə bölüşdürüldüyünü müəyyən etməyə;
 • şəxsi müştərinin portretini görməyə;
 • yeni məhsulun perspektivlərini anlamağa;
 • bazarda artıq mövcud olan məhsulun necə təkmilləşdirilməli olduğunu müəyyən etməyə;
 • malın bazar tələbatlarına nə dərəcədə uyğun olduğunu müəyyən etməyə.

Kəmiyyət marketinq tədqiqatlarının əsas metodları:

 • face-to- face (şəxsi müsahibələr)
  • PAPI
  • CAPI
 • telefonla sorğular (CATI)
 • onlayn sorğular (CAWI)
  • ünvan bazası üzrə keçid üzrə sorğular
  • 4Service onlayn panelinin iştirakçı bazasında sorğular

4Serviceşirkəti sifarişçinin fərdi vəziyyətinə dərindən qərq olmaqla istənilən çətinlikdə və istiqamətdə Ad hoc və trekinq layihələrini keçirir.

Bu sifarişə uyğun aparılan tədqiqatlar – sifarişçinin konkret sualları və ya biznes tapşırıqlarına konkret cavabların axtarışından ibarət olan unikal layihələrdir.

Şirkətimizin tədqiqat portfelində məlumatın toplanması üçün kəmiyyət metodları vasitəsilə bu cür tədqiqatlar təqdim olunub:

 • Məmnunluğun tədqiqi
 • Brendin sağlamlıq göstəricilərinin izlənilməsi (Brand Health Tracking)
 • Məhsullarda mövcud olan çatışmazlıqların təhlili
 • Qiymət çevikliyinin qiymətləndirilməsi

32%-i

Ukraynalıların ildə bir dəfə zərgərlik məmulatları alır

Sorğu

37%-ni

Respondentlərin Viber/WhatsUP göndərişləri qıcıqlandırır

Tədqiqat

-4.3

sığorta şirkətləri sahəsi üzrə

NPS

30%-i

Avropa sakinlərinin xidmət sürətindən razıdır

CAWI

29%-nin

Geyim mağazalarında standartdankənar konsultasiya respondentlərin gözləntilərini üstələyib

Sorğu

92,4%-i

İstehlakçıların danışıqlarınınё insanlar barədə müştəri təcrübəsinə aiddir

Web Social Media

+30%

Bayramdan öncəki günlərdə xidmətin keyfiyyəti artır

Mystery Shopping

63%-i

Müştərilərin şirkətlərin sosial şəbəkə vasitəsilə dəstək təklif edəcəyini gözləyir

CAWI

Bloq

Blog İstehlakçı davranışının marketinq araşdırması: məsafə saxlayaraq necə keçirmək olar? Onlayn...
Onlayn iş. Onlayn həyat. Dünyada mümkün olan hər yerdə onlayn fəaliyyət. Lakin tələbatlar yenədə mövcüddur. Amma həmin tələbatların özü və...
 • 31 Jan 2021
 • 417
[cf7-form cf7key="exit-form"]