MƏHSULDA/XİDMƏTDƏ OLAN ÇATIŞMAZLIQLARIN TƏHLİLİ

MƏHSULDA/XİDMƏTDƏ OLAN ÇATIŞMAZLIQLARIN TƏHLİLİ(PENALTY ANALYZE)

Məhsulda/xidmətdə olan çatışmazlıqların təhlili (Penalty Analyze)istehlakçı və ya ekspertlərin sorğuları əsasında məhsulun təkmilləşdirilməsi üçün potensial istiqamətlərin müəyyən edilməsi üsulu.

Əsasən məhsulları hiss edilən xüsusiyyətlərinin (şirinlik, büzüşdürücülük, acılıq, dolğunluq, parlaqlıq və s.) sınaqdan keçirilməsi üçün istifadə olunur. Bu üsul servis xidmətinin tərkib hissələrinin (işıqlandırma, temperatur rejimi, personalın gülərüzlüyü, ünsiyyətcilliyi, çeşidlər, xidmət sürəti) təkmilləşdirilməsi üçün istifadə olunur.

Həll etdiyi məsələlər:

  • marketoloq və məhsul tərtibatçılarına məhsulun/xidmətin istehlakçıların bu və ya digər məhsulu almağa və ya bu və ya digər şirkəti tövsiyə etməyə hazır olmasına (istənilən digər ümumi göstərici mümkündür) daha çox təsir göstərən atributlarını müəyyən etməyə kömək edir. Məhsulun (məsələn, dad, rəng, konsistensiya və s.) və ya xidmətin (məsələn, mehribanlıq, ünsiyyətcillik, peşəkarlıq, xidmət sürəti və s.) atributları “Just-about-right “ (JAR) şkalası ilə ölçülür. Bu bəzi nöqtələrin “həddindən artıq çox-həddindən artıq az”, bir nöqtənin isə “Just-about-right” (“nə lazımdır”/ “nə optimaldır”) mənasını verdiyi kateqoriya şkalalarıdır.

 

  • təhlil məhsul və ya xidmətin istehlakçıya/istifadəçiyə təsir etdiyi atributlarla yanaşı (şək. 1), hansı atributların “həddindən artıq çox” və ya “həddindən artıq az” olduğunu müəyyən etməyə imkan verir.

 

  • istehlakçının cəlb edilməsi üçün diqqət yetirilməli olan məqamları müəyyən etməklə yanaşı, bu və ya digər atributa münasibətdə hansı istiqamətdə səy göstərilməli olduğunu müəyyən etməyə imkan verir.

Niyəməhz 4Service:

  1. 17 illik təcrübə
  2. Bütün ölkə ərazisini əhatə etmə
  3. Bütün qarşılıqlı əlaqə səviyyələrində müştərinin spesifikasına dərindən daxil olma. Layihənin dizaynını hazırlayırıq.
  4. Sahədə ən yaxşı təcrübələrin təhlilini tətbiq edirik. Beynəlxalq təcrübələrin yerli şəraitə uyğunlaşdırılması.

 

32%-i

Ukraynalıların ildə bir dəfə zərgərlik məmulatları alır

Sorğu

37%-ni

Respondentlərin Viber/WhatsUP göndərişləri qıcıqlandırır

Tədqiqat

-4.3

sığorta şirkətləri sahəsi üzrə

NPS

30%-i

Avropa sakinlərinin xidmət sürətindən razıdır

CAWI

29%-nin

Geyim mağazalarında standartdankənar konsultasiya respondentlərin gözləntilərini üstələyib

Sorğu

92,4%-i

İstehlakçıların danışıqlarınınё insanlar barədə müştəri təcrübəsinə aiddir

Web Social Media

+30%

Bayramdan öncəki günlərdə xidmətin keyfiyyəti artır

Mystery Shopping

63%-i

Müştərilərin şirkətlərin sosial şəbəkə vasitəsilə dəstək təklif edəcəyini gözləyir

CAWI

Bloq

Blog İstehlakçı davranışının marketinq araşdırması: məsafə saxlayaraq necə keçirmək olar? Onlayn...
Onlayn iş. Onlayn həyat. Dünyada mümkün olan hər yerdə onlayn fəaliyyət. Lakin tələbatlar yenədə mövcüddur. Amma həmin tələbatların özü və...
  • 31 Jan 2021
  • 417
[cf7-form cf7key="exit-form"]