მარკეტინგული კვლევები მარკეტინგული კვლევები

მარკეტინგული კვლევები – დასაბუთებული მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით ბაზრის შესახებ მონაცემების სისტემატიური შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი.
სხვადასხვა ბაზრებზე მომხმარებელთა ქცევა განუწყვეტლივ იცვლება. კომპანიებმა მუდმივად თვალყური უნდა ადევნონ ბაზრის დინამიკას და ხელახლა განიხილონ განვითარების სტრატეგია, რათა გააუმჯობესონ თავისი საქმიანობა.

მარკეტინგული კვლევები ინფორმაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროა, რომელიც აუცილებელია ბიზნესის მართვისას სტრატეგიული და ტაქტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად.
მარკეტინგული კვლევების ეფექტურობას უზრუნველყოფს რიგი პრინციპებისა: სისტემურობა, კომპლექსურობა, ობიექტურობა, ეკონომიურობა, რეგულარობა, ოპერატიულობა, მოქნილობა, სიზუსტე.
ვიყენებთ სპეციალიზებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

PRADATA: ფასების მონიტორინგი

SHOPMETRICS:

 • დასაყენებელი სტანდარტული ანგარიშები და კონსტრუქტორი. on-line წვდომა ნებისმიერი მოწყობილობიდან
 • სერვისის პერსონალური პორტალი Dashboard
 • ყველა ენაზე
 • სხვადასხვა დონის оn-line წვდომა
 • მომხმარებელთა განუსაზღვრელი რაოდენობა
 • оn-line მუშაობა საწინააღმდეგო აზრთან
 • action manager. NPS დაშბორდი. სწავლებისა და ტესტირების ფუნქცია
 • ინტეგრაცია სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფასთან

SURVEO:

 • ვიზუალიზაცია
 • პლანშეტებით მუშაობა

OKTELL (ქოლ-ცენტრი):

 • ნებისმიერი სირთულის ანკეტების პროგრამირება
 • აუდიოჩანაწერის გადაცემა დამკვეთისთვის

4SHOPPERS:

 • მობილური დანართი პროგრამები
 • მონაცემთა მიწოდების სისწრაფე

ნებისმიერი კვლევის ამოცანაა გადაწყვეტილების მიმღებთა უზრუნველყოფა მაქსიმალურად ზუსტი, სარწმუნო და რევალენტური ცოდნით. ამიტომ, როგორც მკვლევარები, ვცდილობთ, რომ ჩვენი მომსახურება მარკეტინგული კვლევების სფეროში მაქსიმალურად იყოს მორგებული იმ კითხვებს, რომლებითაც მოდიან ჩვენი კლიენტები.

მარკეტინგული კვლევების ძირითადი მეთოდები:

– ხარისხობრივი კვლევები
გამოიყენება მომხმარებლის ფსიქოლოგიის, მისი ფასეულობების, ქცევის სიღრმისეული მოტივების, ბრენდის ემოციური აღქმის შესახებ ყველაზე სრული ინფორმაციის მისაღებად.
გამოიხატება მონაცემთა შეგროვებაში, ანალიზსა და ინტერპრეტაციაში იმაზე დაკვირვების გზით, რასაც ადამიანები აკეთებენ და ამბობენ.

– რაოდენობრივი კვლევები
იძლევა კლიენტის სამიზნე აუდიტორიის შესახებ მონაცემთა მიღების შესაძლებლობას. გამოიხატება აბსოლუტურ და ფარდობით სიდიდეებში. ბაზარზე რეალურ ვითარებას კვლევა ასახავს მხოლოდ დიდი რაოდენობის რესპოდენტების არსებობის შემთხვევაში. რესპოდენტები თავისი სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლებით უნდა შეესაბამებოდნენ კლიენტის სამიზნე აუდიტორიას.
4Service-თან თანამშრომლობის ფარგლებში მიიღებთ დახმარებას თქვენი სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრაში და არჩევითი ერთობლიობების შედგენის სხვადასხვა ვარიანტებს.

კვლევის ტიპები:

რაოდენობრივი კვლევები
ხარისხობრივი კვლევები
კომბინირებული კვლევები
კაბინეტური კვლევები
სოციალურ მედიაში მოსაზრებების / განწყობების მონიტორინგი

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
 • 30 Jan 2021
 • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]