რაოდენობრივი კვლევა რაოდენობრივი კვლევა

რაოდენობრივი კვლევები პასუხობს კითხვებს: „რამდენი?“ და „ვინ?“. კვლევის მოცემული ტიპი შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ დიდი რაოდენობის ხალხისგან მივიღოთ გამოხატული რაოდენობრივი ინფორმაცია ამა თუ იმ პრობლემატიკის თაობაზე, რაც, თავის მხრივ, მოგვცემს მათი სტატისტიკური დამუშავებისა და შედეგების ექსტრაპოლაციის შესაძლებლობას.

რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენება შესაძლებლობას გვაძლევს:

–   შევაფასოთ ბაზრის მოცულობა;

–   გამოვარკვიოთ, თუ როგორ არის ბაზარი გადანაწილებული კონკურენტებს შორის;

–   დავინახოთ საკუთარი კლიენტის პორტრეტი;

–   გავიგოთ ახალი პროდუქტის პერსპექტივები;

–   გამოვარკვიოთ, როგორ არის შესაძლებელი უკვე ბაზარზე გატანილი პროდუქტის გაუმჯობესება;

– რამდენად შეესაბამება საქონელი ბაზრის მოთხოვნებს.

 

რაოდენობრივი მარკეტინგული კვლევების ჩვენი ძირითადი მეთოდები

 • face-to- face (პირადი ინტერვიუ)
  • PAPI
  • CAPI
 • სატელეფონო გამოკითხვები(CATI)
 • он-лайн გამოკითხვები(CAWI)
  • გამოკითხვები ლინკის მიხედვით, მისამართების ბაზის საფუძველზე
  • გამოკითხვები4Service-ს ონლაინ პანელის მონაწილეთა ბაზის საფუძველზე

დასამტკიცებელია ოქსანასთან და სერიოჟასთან

კომპანია4Service ატარებსნებისმიერისირთულისადამიმართულებისმქონეAd hoc დატრეკინგულპროექტებს,დამკვეთის ინდივიდუალური ვითარებისსიღრმისეული შესწავლით.

დაკვეთის გათვალისწინებით შესრულებული კვლევები უნიკალური პროექტებია, რომლის მიზანია კონკრეტული პასუხების მოძიება დამკვეთის კონკრეტულ კითხვებზე ან ბიზნეს-დავალებებზე.

ჩვენიკომპანიისკვლევითპორტფელშიწარმოდგენილიაასეთი კვლევები, რომლებიც ტარდება ინფორმაციის შეგროვების რაოდენობრივი მეთოდების დახმარებით:

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
 • 30 Jan 2021
 • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]