თვისებრივი კვლევა თვისებრივი კვლევა

ხარისხობრივი კვლევების პროექტების ფარგლებში თქვენ იღებთ კომპანიის მიერ 17 წლის განმავლობაში დაგროვებულ გამოცდილებას. ამ მომსახურებას გთავაზობთ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.

 

ფოკუს-ჯგუფური დისკუსია

ტარდება სამიზნე აუდიტორიის მოთხოვნილებებისა და მოტივაციის საფუძვლიანად შესასწავლად. ეს მეთოდი დაგვეხმარება შევიმუშაოთ იდეა, არსებული და ახალი საქონლის აღსაქმელად, გავიგოთ, როგორ მოქმედებს იმიჯი, და რა კრიტერიუმები განსაზღვრავს მომხმარებლის გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ საქონლის გამოყენების შესახებ.

 

სიღრმისეულიინტერვიუ

ეს არის არაფორმალური პირადი საუბარი, რომელსაც ინტერვიუერი ატარებს წინასწარ განსაზღვრული სცენარის მიხედვით. ამ ტიპის ინტერვიუების დახმარებითშესაძლებელია რესპოდენტის პირადი მოსაზრების, ასევე მისი რწმენისა და ფასეულობების კვლევა.  

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
  • 30 Jan 2021
  • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]