პერსონალის ლოიალურობისა და ჩართულობის შეფასება პერსონალის ლოიალურობისა და ჩართულობის შეფასება

პერსონალის ლოიალურობის შეფასება – ინსტრუმენტი, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა განვსაზღვროთ კომპანიის მიმართ თანამშრომელთა ლოიალობა, მათი ჩართულობა.

პერსონალის ჩართულობა –თავისი შრომის შედეგებითა და კომპანიის სტრატეგიული მიზნების მიღწევით მუშაკთა დაინტერესების დონე.

კადრების დაკარგვია თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია კოლექტივში რეგულარულად ჩატარდეს „განწყობის“ შემოწმება.

პროდუქტი სასარგებლოა ყველა კომპანიისთვის რომის შტატში 10 და მეტი თანამშრომელია.

 

რეალიზაციის ეტაპები:

 1. დამკვეთის მიზნებისა და სურვილების განსაზღვრა.
 2. ანკეტის შედგენა, რომელიც შეიცავს აუცილებელ მაჩვენებლებს:
 • თანამშრომელთა მოტივაციის დონე;
 • მუშაობაში ჩართულობა;
 • კომპანიისადმი ლოიალობა;
 • რამდენად არიან თანამშრომლები კმაყოფილი შრომის პირობებით;
 • წინადადებები და სურვილები;
 1. ანკეტის დამტკიცება დამკვეთთან.
 2. კვლევის ჩატარება(ანონიმური ან ღია ანკეტირება – დამკვეთის სურვილით).
 3. შედეგების დამუშავება და კვლევის ანგარიშის მომზადება.
 4. შედეგების პრეზენტაცია.
 5. 4Service-ის ექსპერტების რეკომენდაციები.

 

თანამშრომელთა ჩართულობის შეფასება აუცილებელია ჩატარდეს ექვს თვეში ერთხელ.

 

ბიზნესის რომელ ამოცანებს წყვეტს:

 • შესაძლებლობას იძლევა, გამოვავლინოთ ის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს თანამშრომელთა ლოიალობაზე / კმაყოფილებაზე / ჩართულობაზე, ასევე განვსაზღვროთ მათი გავლენის ძალა;
 • შესაძლებლობას იძლევა, თვალყური მივადევნოთ პერსონალის კმაყოფილების ცვლილებების დინამიკას;
 • შესაძლებლობას იძლევა შევადაროთ განწყობებს და შედეგებს, რომლებიც მიღებულია ინსტრუმენტების „ფარული მყიდველი“ და „ფარული მაძიებელი“დახმარებით.
 • ეფექტური მართვისა და ცვლილებების დანერგვისთვის ავლენს თქვენი თანამშრომლების ჭეშმარიტ დამოკიდებულებას კომპანიის მიზნებისა და პროცესების მიმართ.

 

რატომ 4Service-თად ერთად:

–   ვმუშაობთ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე;

–   კვლევის ჩატარება კომპანიისთვის მოსახერხებელ ნებისმიერ დროს;

–   შემოწმებებს ვატარებთ დამკვეთის მთელ ქსელში და ვადარებთ შედეგებს განვითარების ზონებისა და სუსტი მხარეების გამოსავლენად;

–   კომპანიის სხვადასხვა რეგიონებისთვის / ფილიალებისთვის კვლევის ჩატარების შესაძლებლობა, ცალკეული ანგარიშების მიღებით მთელი კომპანიის ანგარიშთან ერთად;

–   პერსონალის ჩართულობის მაჩვენებლების შეპირისპირება გაყიდვებისა და მომსახურების ხარისხის რეალურ შედეგებთან;

–   თითოეული დამკვეთისთვის უნიკალური ანკეტები და დინამიკა;

–   ინდივიდუალური მიდგომა და მორგება;

–   ანონიმურობა რესპოდენტებისთვის;

–   ექსპერტების რეკომენდაციები თითოეულ ცალკეულ შემთხვევაზე;

–   ანგარიშების სხვადასხვა ენაზე (უკრაინულზე, რუსულზე, ინგლისურზე) მიღების შესაძლებლობა;

–   კომპანიის სხვადასხვა დონეებზე პრეზენტაციებისა და კონსულტაციების ჩატარების შესაძლებლობა.

 

თქვენი თანამშრომლები კომპანიის წარმატების საფუძველია. პერსონალის ლოიალობისა და ჩართულობის შეფასების საკუთარი ძალებით ჩატარება ამახინჯებს შედეგებს. როდესაც თანამშრომლებმა იციან, რომ მათ ანონიმურად აფასებენ დამოუკიდებელი ექსპერტები, ხალისით ამხელენ საკუთარ ღრმა ნააზრევს (ინსაიტებს).

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
 • 30 Jan 2021
 • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]