სიღრმისეული ინტერვიუ სიღრმისეული ინტერვიუ

სიღრმისეული ინტერვიუ არის არასტრუქტურირებული პირადი ინტერვიუ, რომლის შედეგადაც უნდა მივიღოთ გავრცობილი პასუხები და მოვისმინოთ მოსაზრებები მოსმენა მკვლევარისთვის საინტერესო საკითხებზე. ხანგრძლივობა – 30 წუთიდან 3 საათამდე.

სიღრმისეულ ინტერვიუს არა აქვს მკაფიო სტრუქტურა. ხშირად გამოიყენება ე. წ. „მრავალსაფეხურიანი8 ანალიზი“. ინტერვიუერი ჯერ ზოგად კითხვებს სვამს, შემდეგ კი უფრო მიზანმიმართულ კითხვებზე გადადის.

სიღრმისეული ინტერვიუს ამოცანები:

 • გამოავლინოს ინსაითები დაინტერესების საკითხებზე;
 • გაარკვიოს რთულად ხელმისაწვდომი კატეგორიის რესპოდენტების აზრი;
 • დაამყაროს უკუკავშირი არსებული პროდუქტებისა და მომსახურების მიხედვით;
 • დაგეხმაროთ თქვენი ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დადებითი და უარყოფითი მხარეების განსაზღვრაში;
 • შეაფასოს პროდუქტის ან მომსახურების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობა;
 • გაიგოს აუდიტორიის ქცევის მიზეზები;
 • შეაგროვოს სამიზნე აუდიტორიის არასტანდარტული მოსაზრებები, დამოკიდებულებები, პოზიციები;
 • იპოვოს სადავო სიტუაციების გადაწყვეტები (სიღრმისეული ინტერვიუები პერსონალთან);
 • დაგეხმაროთ სამიზნე აუდიტორიის მოთხოვნილებებისა და სურვილების გამოვლენაში;
 • გაიგოს, რას ფიქრობენ კომპანიის შესახებ მისი კლიენტები;
 • დაინახოს კომპანიისა და მისი ცალკეული პროდუქტებისა თუ მომსახურებების განვითარების ახალი შესაძლებლობები;
 • შემდგომი კვლევებისთვის წამოაყენოს ჰიპოთეზები და განსაზღვროს მიმართულებები.

ინსტრუმენტის ძირითადი უპირატესობა – მომხმარებლისგან უკუკავშირის მიღების შესაძლებლობას იძლევა მაშინაც კი, როდესაც სამიზნე აუდიტორია რთულად ხელმისაწვდომია. შეუძლია, რომ გამოავლინოს ქცევის ფარული მოტივები, ზოგჯერ ისიც კი, რაც მომხმარებლებს თავად არა აქვთ გაცნობიერებული.

სიღრმისეული ინტერვიუს პროექტის რეალიზაციის ვადა – 30 სამუშაო დღე:
10 დღე – პროექტის მოსამზადებლად;
10 დღე – კვლევის ჩასატარებლად;
10 დღე – ანალიტიკური ანგარიშის მოსამზადებლად.

სიღრმისეული ინტერვიუ ფოკუს-ჯგუფებზე უფრო ეფექტურია შემდეგ პირობებში:

 1. როდესაც რესპოდენტები გეოგრაფიულად დაშორებულია ერთმანეთისგან ან მცირეა მათი რაოდენობა;
 2. როდესაც განსახილველი თემა რთულია და მისი გახსნა მხოლოდ იმ ადამიანებს შეუძლიათ, რომლებსაც სპეციფიკური, უნიკალური პროფესიული ცოდნა და უნარები აქვთ;
 3. როდესაც აუცილებელია სპეციფიკური სამიზნე აუდიტორიის გამოკითხვის ჩატარება;
 4. როდესაც უნდა გამოიკითხოს სპეციფიკური მახასიათებლების მქონე რესპოდენტები: გარკვეული სფეროში დასაქმებულები, მაღალი თანამდებობის პირები, მაღალი შემოსავლის მქონე პირები, ისინი, არატიპიური ცხოვრების წესის მქონენი, პრემიუმ-კლასის საქონლისა და მომსახურების მომხმარებლები;
 5. ისეთ სიტუაციებში, როდესაც რესპოდენტის მოსაზრება, შესაძლოა, დათრგუნულიყო ჯგუფის მოსაზრებით (მაგალითად, ფოკუს-ჯგუფში);
 6. მომხმარებლის რთული ქცევის უფრო ღრმად გასაგებად (ყიდვის მოტივები, აღქმა, მყიდველის მოლოდინები, ნაყიდით კმაყოფილების დონე);
 7. ნებისმიერი კონფიდენციალური, დელიკატური, პირატი თემებისა და საკითხების შესასწავლად.

რატომ 4Service-თან ერთად:

 • ვმუშაობთ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე;
 • ჩვენს ექსპერტებს აქვთ სხვადასხვა სირთულის სიღრმისეული ინტერვიუს ჩატარების გამოცდილება;
 • კოუჩ-მიდგომა, რომელიც ფასეული ინსაითების გამოვლენის შესაძლებლობას იძლევა რესპოდენტისთვის კომფორტული ხერხით;
 • ჩვენი გუნდის შესვლა პროცესის სიღრმეებში და თითოეულ ცალკეულ შემთხვევაში ინტერვიუსთვის ანკეტის ფორმირება;
 • სერვის-განყოფილების ინდივიდუალური საკონსულტაციო მხარდაჭერა;
 • ხარისხი, რომელიც გამოიხატება თითოეული ზარის 100%-იან დადასტურებაში. ეს თქვენთვის მონაცემთა ნამდვილობის გარანტიაა.
 • მონაცემთა ოპერატიული დამუშავება და კვლევის ანგარიშების წარმოდგენა.

სიღრმისეული ინტერვიუთი მაქსიმალური ეფექტურობის მისაღწევად

– ხშირად კვლევის რაოდენობრივი ეტაპის წინ ტარდება;
– ზოგჯერ გამოიყენება რაოდენობრივი კვლევის შედეგების უფრო ღრმად ასახსნელად.

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
 • 30 Jan 2021
 • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]