Mystery Shopping

Mystery Shopping

Mystery Shopping-ის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ:

 • გააკონტროლოთ თანამშრომელთა მუშაობა:

იდუმალი მომხმარებელი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ სრულდება ადგილებზე მუშაობის სტანდარტები. თანამშრომლები ეჩვევიან კონტროლის რეჟიმს და უკეთ მუშაობენ.

 • გააკონტროლოთ პროცესების შესრულება
 • შეიმუშაოთ პერსონალის მოტივირების სისტემები.

 

4Service-სკლიენტების80%-ისთვისპროგრამა„იდუმალი მომხმარებელი”მიბმულიათანამშრომელთა ეფექტურობის საკვანძო მაჩვენებლებზე (KPI-ზე), ანუ მისი მიზანია:

 • დაინახოს ნაკლოვანებები თანამშრომელთა მუშაობაში და ჩაატაროს სწავლება პრობლემურ თემებზე.
 • დაინახოს საუკეთესო გამოცდილების და შესანიშნავი მომსახურების მაგალითები. ასეთი გამოცდილება შეიძლება გავრცელდეს მთელ კომპანიაზე.
 • მიაღწიოს კომპანიის გაყიდვებისა და იმიჯის ზრდას, რადგან გაყიდვების სტანდარტებისა (მაგალითად, დამატებითი შენაძენის შეთავაზება) და მომსახურების სტანდარტების (თავაზიანობა, სისწრაფე) შესრულების წყალობით კლიენტები უფრო ხშირად მოვლენ საყიდლად.
 • შეამციროს საჩივრები
 • გაზარდოს აქციების ეფექტურობა.
 • დეტალურად შეისწავლოს კონკურენტების ძლიერი და სუსტი მხარეები.
 • მიიღოს განვითარების სტრატეგიისა და ინვესტიციების მიმართულებების შემუშავებისთვის აუცილებელ მონაცემთა წყარო.

 

კონკრეტულად ვის სჭირდება  MYSTERY SHOPPING

კვლევითი პროგრამები შეიძლება დავყოთ ამოცანებად, რომელთა გადაწყვეტაც სურთ კომპანიებს.

კომპანიის მენეჯმენტი და ბიზნესის მფლობელები

–   კლიენტის გამოცდილების (Customer Experience) ხარისხის შეფასება და გაგება, რომელსაც რეალურად სთავაზობენ კლიენტს.

–   პრაქტიკული რეკომენდაციების მიღება, რომლებიც შეიძლება მიიმართოს კომპანიის ბიზნეს-პროცესების ოპტიმიზაციისა და ფორმალიზაციისკენ.

ფრენჩაიზერები

–   მათი პარტნიორების კონტროლის ერთიანი სისტემა, სტანდარტებისა და ვიზუალური პარამეტრების დაცვა.

–   მაღალი დონის მომსახურების შეთავაზება, ზემოქმედება გაყიდვებზე, კლიენტების მეტი კმაყოფილების მიღწევა.

–   ბრენდის გაძლიერება, რომელიც ცნობადი ხდება; მეტი პარტნიორის მიზიდვა.

–   სინერგიის მიღწევა. სავაჭრო წერტილების ერთგვაროვნება კლიენტს საშუალებას მისცემს, რომ ჩამოაყალიბოს თავისი მოლოდინები და გახდეს ბრენდის ერთგული, რაც, საბოლოო ჯამში, ფინანსურ სარგებელში აისახება.

–   საუკეთესო იდეების, მომსახურების საუკეთესო მაგალითების კოლექციის შეგროვება და ყოველწლიურ ყრილობებზე ან საინფორმაციო ბიულეტენებით პარტნიორებისთვის ამ პრაქტიკის გავრცელება.

მწარმოებლები

–   ფასების როგორი პოლიტიკა ხორციელდება სინამდვილეში, როგორ ემსახურებიან მყიდველებს მათი პროდუქციით, სრულდება თუ არა საგარანტიო ვალდებულებები.

დისტრიბუტორები

–   როგორ არის წარმოდგენილი მათი პროდუქცია სხვადასხვა გამყიდველთან, რომელ საქონელს უწევენ რეკომენდაციას მყიდველთან.

 

ფასწარმოქმნის პოლიტიკა

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია პროექტის ამოცანაზე, სცენარის სირთულეზე, შეფასებების რაოდენობაზე, იდუმალი მომხმარებელის პროფილზე, ადგილმდებარეობის გეოგრაფიასა და როტაციის დონეზე.

 

 

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
 • 30 Jan 2021
 • 427
[cf7-form cf7key="exit-form"]