მოტივაციური Mystery Shopping მოტივაციური Mystery Shopping

გაყიდვების სტიმულირება

მოტივაციური Mystery Shopping (Motivational mystery shopping) არის სტიმულირების ინსტრუმენტი დამატებითი მომსახურების ან/და საქონლის შეთავაზების, კონკრეტული პროდუქტების გაყიდვების სტიმულირებისთვის.

თუ გსურთ უკვე ამ თვეში მიაღწიოთ გაყიდვების მომენტალურ ზრდას 30-50%-ით, თანამშრომლები ჩააბათ „თამაშში“ და მისცეთ მათ იმის მოტივაცია, რომ დამატებითი წინადადებებით მიმართონ თითოეულ კლიენტს (და არა ყოველ მეათეს), ჩვენ გთავაზობთ განუმეორებელ ინსტრუმენტს, რომლმაც 50-ზე მეტ უნიკალურ ვითარებაში დაადასტურა თავისი ეფექტურობა.

გაყიდვების სტიმულირება 4Service-სგან – იდუმალი მომხმარებელის მიერ შემოწმების ჩატარება შემდგომ ვინაობის გამხელით, ან „მოტივაციური იდუმალი მომხმარებელი“.

 

მუშაობის მექანიკა:

1. იდუმალი მომხმარებელი მიდის სავაჭრო წერტილში ჩვეულებრივი მყიდველის სახით, აფასებს მომსახურების ხარისხს.
2. გამყიდველი კონსულტირების დროს სთავაზობს საჭირო საქონელს/მომსახურებას.
3. იდუმალი მომხმარებელი თანხმდება ყიდვას.
4. ფარული კლიენტი ამხელს თავის ვინაობას, გამყიდველს ულოცავს სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებას და აძლევს „იდუმალი მომხმარებელის ბონუსს“ (წინასწარ შეთანხმებულ პრიზს).
5. ოფციურად: იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომელი არ სთავაზობს საჭირო საქონელს, ფარული კლიენტი უმხელს თავის ვინაობას და აძლევს ფურცელს ინფორმაციით თანამშრომლებისთვის მიმდინარე აქციისა და პრიზის მიღების შესაძლებლობის პირობების შესახებ.

 

ინსტრუმენტის ამოცანები:

● დღესვე დააჩქაროს და გაზარდოს გაყიდვები.
● გაზარდოს პერსონალის ლოიალურობა დამსაქმებლის/პროდუქტის მიმართ.
● ჩააბას პერსონალი და შექმნას პროგრამის პოზიტიური იმიჯი, რომლიც მთლიანად მოტივაციისკენ იქნება მიმართული.

 

მეთოდის ფასეულობა:

● ბუნებრიობა და პოზიტიურობა (თამაშის ფორმა: „დაიჭირე შენი ბონუსი“).
● მყისიერი უკუკავშირი გამყიდველისგან ვინაობის გამხელისას.
● ცენტრალური ოფისის ჩართულობა – პროგრამის შედეგების მიხედვით იწერება ანალიტიკური ანგარიშები, რომლებიც შეიცავს ქსელში მომსახურების შემდგომი განვითარების რეკომენდაციებს.
● პროგრამის ღიაობა – სავაჭრო წერტილის თითოეულ გამყიდველს/დირექტორს წვდომა აქვს პროექტის ონლაინ პლატფორმასთან და შეუძლია ნახოს საკუთარი შედეგები და ადგილი ქსელში.

 

4SERVICE-ს უპირატესობები:

● პროგრამის ოპერატიული გაშვება – ჩვენ მზად ვართ, რომ დაუყოვნებლივ ვუპასუხოთ თქვენს დაკვეთას და სამი დღის განმავლობაში გავუშვათ პროგრამა
● ცნობადობის არარსებობა – ფარული მყიდველების როტაცია, პროექტში დიდი რაოდენობის ფარული კლიენტების ჩართვა.
● ჩვენი გამოცდილება: ჩვენ შევიმუშავებთ პროექტის მექანიკას, რომელიც პასუხობს თქვენს კონკრეტულ ამოცანასა და მიზნებს. ჩვენი დიზაინერები მოიფიქრებენ სერტიფიკატების/ჯილდოების დიზაინს.
● მყისიერი უკუკავშირი: შემოწმებიდან 24 საათის განმავლობაში მონაცემების ხელმისაწვდომობა on-line სისტემაში, რაც შესაძლებლობას აძლევს დამკვეთს, რომ მოახდინოს ოპერატიული რეაგირება და შესწორებები შეიტანოს თანამშრომელთა მუშაობაში.
გაყიდვების სტიმულირების საკითხის გადაწყვეტის ვარიანტია უნიკალური პროექტი (შემუშავებული კომპანიის 4Service მიერ): Sales bomb

გადაწყვეტილების ნაწილი შეიძლება იყოს ტრენინგები გაყიდვებზე.

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
  • 30 Jan 2021
  • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]