Mystery Calling – ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება გაყიდვების დაბალი დონის, კომპანიის შესახებ ნეგატიური გამოხმაურებებისა და კლიენტების უკმაყოფილების მიზეზების გამოსავლენად.

 

დანერგვა

თქვენ ირჩევთ განყოფილებას ან კონკრეტულ თანამშრომელს, რომლის შემოწმებაც გსურთ. კომპანიის მიმართულებიდან და თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ჩვენი სერვის-მენეჯერები მეთოდურ და ანალიტიკურ განყოფილებასთან ერთად მოამზადებენ პროექტის დიზაინს. თქვენ დაამტკიცებთ მას და ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას.

 

რა ამოცანებს წყვეტს ბიზნესისთვის:

● აჩვენებს მიმდინარე ვითარებას კომპანიაში და განვითარების ზონებს.
● ავლენს მხარდაჭერის სამსახურის განყოფილების, გაყიდვების განყოფილების ან კონკრეტული მენეჯერების სუსტ მხარეებს და პრობლემებს.
● ეფექტური ინსტრუმენტია კონკურენტული დაზვერვის ჩასატარებლად.
● „იდუმალი მომხმარებელის“ მომსახურებასთან ერთად ეხმარება სამიზნე აუდიტორიის განახლებას, კონკურენტების საქმიანობის გაანალიზებას და კლიენტთან მუშაობის სწორი სტრატეგიის შექმნას.
● ქმედითი ინსტრუმენტია პერსონალის მართვის კონტროლისთვის.

 

რატომ ირჩევენ 4Service-სთან მუშაობას:

– სამუშაოს ვასრულებთ დამოუკიდებელ ექსპერტებთან და ჩვენს ქოლ-ცენტრთან თანამშრომლობით.
– შესაძლებელია ნებისმიერი ვითარებისთვის მორგება. მთლიანად ითავისებს ვითარებას და ექსპერტის როლს თამაშობს.
– გვაქვს უნიკალური სკრიპტი პერსონალური მოთხოვნით.
– ვრეკავთ ქვეყნის ნებისმიერ წერტილში დღე-ღამის განმავლობაში.
– გვაქვს მრავალი უნიკალური მოსაზრების შეგროვების შესაძლებლობა.
– ვიყენებთ როტაციულ მოდელს. თითოეული ზარი – ეს არის ახალი მომხმარებელი და სუბიექტური უკუკავშირი.
– ვახდენთ ზარების ტრანსლიტერაციას. დამკვეთი იღებს ზარის სრულ ტექსტურ ანგარიშს. იწერება ყოველი ფრაზა, ფიქსირდება რესპოდენტის ემოციური მდგომარეობა და განწყობა.
– ვმუშაობთ ხარისხიანად, რაც გამოიხატება თითოეული ზარის 100%-იან დადასტურებაში. ეს თქვენთვის მონაცემთა ნამდვილობის გარანტიაა.
– ოპერატიულად ვასრულებთ სამუშაოს. კვლევის on-line სტატისტიკა მზადაა 24 საათის შემდეგ.
– შემოწმების შედეგებს წარმოვადგენთ სხვადასხვა ფორმატით: ცხრილების, დიაგრამების, ინფორმაციული პანელების სახით.
– ვსარგებლობთ ექსპერტის პერსონალური კონსულტაციით სერვის-განყოფილებიდან: ვაწარმოებთ ანალიტიკის პრეზენტაციას, ვიძლევით შიდა პროცესების ოპტიმიზაციის რეკომენდაციებს.

აამაღლეთ გაყიდვებისა და კლიენტების მხარდაჭერის განყოფილებების მუშაობის ეფექტურობა. საშუალო შედეგებით ნამუშევარი თითოეული დღე კლიენტებისა და სარგებელის დაკარგვას ნიშნავს. მხოლოდ კლიენტებთან მუშაობის განყოფილების საქმიანობის ხარისხიანი ანალიზი მოგვცემს შედეგების გაუმჯობესების – ახალი კლიენტების შეძენის, არსებული კლიენტების ლოიალობის ამაღლებისა და მოგების გაზრდის შესაძლებლობას.

 

კომპლექსში უკვეთავენ:

Mystery Calling სასარგებლოა კონკურენტული დაზვერვის გაშვებისა და ჩატარების დროს. ეფექტურია „ფარული მაძიებლის“, „იდუმალი მომხმარებელის“ მომსახურებებთან ერთობლივად ჩატარების დროს.

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
  • 30 Jan 2021
  • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]