ფარული მაძიებელი ფარული მაძიებელი

ფარული მაძიებელი – ეს არის თქვენ მიერ თანამშრომლების დაქირავებისა და ადაპტაციის პროცესის კონტროლისა და გაუმჯობესების ხერხი.

თუ სამუშაოს კვალიფიციური მაძიებლების ნაკლებობას განიცდით, ის კი, ვინც მოდის, არ რჩება თქვენთან სამუშაოდ, შეხედეთ საკუთარ შავს სამუშაოს მაძიებლის თვალით.

მუშაობის მექანიკა: სამუშაოს რეალური მაძიებლის სახით აგენტი გადის რეკრუტინგის ყველა ეტაპს.

ფარული მაძიებელი აფასებს:

● თუ რამდენად არის კომპანია წარმოდგენილი და რამდენად აქტიურია ის დასაქმების პორტალებზე.
● სამუშაოს შეთავაზების ხარისხს.
● ინტერვიუსა და ვაკანსიის „გაყიდვის“ ხარისხს.
● ატარებს კონკურენტულ შედარებით ანალიზს.
● შრომითი მოწყობისა და სტაჟირების სირთულეებს.
● ადაპტაციისა და სწავლების პროცესს.
● ურთიერთქმედებას ხელმძღვანელთან და დამრიგებელთან.
● საერთო ვითარებას კოლექტივში.
● დარღვევებს და სამსახურეობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას.

თქვენ იღებთ:

● როგორც მთელი კომპანიის დონეზე, ასევე ცალკეულ უბნებისა (რეგიონი, ქალაქი, ან, წერტილოვნად, ერთ მაღაზიაში / დაწესებულებაში) და თანამშრომელთა ცალკეული კატეგორიების შეფასებას.
● On-line სტატისტიკას Shopmetrics კომპანიის პროგრამული პროდუქტის ბაზაზე გასაუბრების ფოტო- და აუდიოჩანაწერებით.
● ადგილებზე HR-მენეჯერებისა და მმართველების მუშაობის მუდმივ კონტროლს.
● დასკვნებს და პროცესების კორექტირების კონკრეტულ რეკომენდაციაბს.

 

რატომ ირჩევენ 4Service-ის ფარულ მაძიებელს:

● HR კონსულტანტის პერსონალური კონსულტაცია და საექსპერტო მხარდაჭერა
● მომზადებული და განსწავლული აგენტების დიდი ბაზა
● დამატებითი ფოკუს-ჯგუფების ჩატარება აგენტებთან ან პერსონალური ინტერვიუები შემოწმების შედეგების მიხედვით.

 

მაქსიმალური ეფექტურობის მიღწევის მიზნით კომპლექსურად ატარებენ:

პრობლემის უფრო ღრმა დიაგნოსტიკაში დაგვეხმარება ინსტრუმენტების კომპლექსი: WSM (დამქირავებლის შესახებ გამოხმაურებები ინტერნეტის ქსელში), პერსონალის კმაყოფილებისა და ჩართულობის ანონიმური გამოკითხვები.
ფარული მაძიებელი შეიძლება იყოს, ასევე, ბრენდის HR-ის კვლევის ნაწილი.

გადაწყვეტილების ნაწილი შეიძლება იყოს ტრენინგები რეკრუტინგისა და პერსონალის ადაპტაციის საკითხებზე, „დირექტორის სკოლა“.

32%

უკრაინელებისა წელიწადში ერთხელ ყიდულობს საიუველირო სამკაულებს.

გამოკითხვა

37%

რესპოდენტებისას აღიზიანებს Viber/WhatsUP-ის გზავნილები

კვლევა

-4.3

სადაზღვევო კომპანიების დარგში

NPS

30%

ევროპელების კმაყოფილია მომსახურების სისწრაფით.

CAWI

29%

ეს არის რესპოდენტების წილი, რომელთა მოლოდინს გადააჭარბა არასტანდარტულმა კონსულტაციებმა ტანსაცმლის მაღაზიებში

გამოკითხვა

92.4%

კლიენტის გამოცდილების შესახებ მომხმარებელთა საუბრებისა ადამიანებს ეხება

web social media

+30%

იზრდება სერვისის ხარისხი წინასადღესასწაულო დღეებში

mystery shopping

63%

კლიენტებისა ელის, რომ კომპანიები მხარდაჭერას შესთავაზებენ სოციალური ქსელებით.

CAWI

ბლოგი

ბლოგი მარკეტინგული კვლევები, მომხმარებლის...
მუშაობა დისტანციურად. ცხოვრება დისტანციურად. მსოფლიო...
  • 30 Jan 2021
  • 529
[cf7-form cf7key="exit-form"]