//

Piyasa araştırması  Piyasa araştırması 

Piyasa araştırması şirket yöneticilerinin daha bilinçli pazarlama kararları vermesine olanak sağlamak üzere piyasa verilerinin sistematik bir biçimde toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesidir.

 

Tüketici davranışı bütün piyasalarda istikrarlı bir biçimde değişmektedir. Bu, şirketlerin piyasa dinamiklerini izlemeleri ve takip etmelerinin ve operasyonlarını geliştirmek amacıyla kendi gelişim stratejilerini değerlendirmelerinin oldukça önemli olduğu anlamına gelmektedir. Piyasa araştırması, şirketlerin işlerini yönetirken bilinçli stratejik ve taktiksel kararlar vermeleri için kullanabilecekleri en önemli bilgi kaynaklarından biridir.

 

Piyasa araştırmasının etkililiği ve başarısı şu prensiplerin izlenmesine bağlıdır: Tutarlılık, kapsamlılık, objektiflik, etkinlik, düzenlilik, kapasite, esneklik, doğruluk.

Etkili ve verimli piyasa araştırmasını yürütmek amacıyla, aşağıdaki özelleştirilmiş yazılımları kullanmaktayız:

 

PRADATA:Fiyat izleme yazılımı.

 

SHOPMETRICS:

– Standart raporları ve ana versiyonu oluşturmaktayız. Bu yazılıma herhangi bir cihazdan İnternet üzerinden erişim sağlanabilir. Bu yazılım şunları sunmaktadır:

– Kişisel bir portal ve gösterge tablosu

– Bütün dillerde kullanılabilirlik

– Farklı seviyelerde erişim, kullanıcı yetkilendirme imkanı

– Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlayabilme

– İnternet üzerinden çalışma

– Bir eylem yöneticisi

– NPS gösterge tablosu

– Çalışma ve test etme için bir fonksiyon

– Yazılımı diğer yazılımlarla entegre etme seçeneği

 

SURVEO: Görselleştirme yazılımı. Tabletlerle kullanılabilir.

OKTELL (çağrı merkezi):Herhangi bir karmaşıklık seviyesinde programlama, ses kayıtlarının müşteriye iletilmesi.

4SHOPPERS: Bir mobil uygulama, hızlı veri paylaşımı.

 

Tüm araştırmaların amacı karar verme yetkisine sahip yöneticilere geçerli, doğru ve işe yarar veriler sağlamaktır.Bu nedenle, piyasa araştırması alanında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları olarak, hizmetlerimizi mümkün olduğunca müşterilerimizin ihtiyaçlarına adapte etmeyi hedeflemekteyiz.

 

Piyasa araştırmasının ana yöntemleri:

  •  Nitel araştırma

Bu tür araştırmalar tüketici psikolojisi, tüketici değerleri, tüketici davranışı eğilimleri ve marka algısına ilişkin mümkün olan en detaylı bilgileri ortaya çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.

Eylemlerin ve sözlerin gözlemlenmesi aracılığıyla verileri toplamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı hedeflemektedir. 

  • Nicel araştırma

Bu araştırmalar, bir şirketin hedef kitlesi hakkındaki verileri toplamak ve toplanan verileri mutlak veya göreli değerler halinde ifade etmek amacıyla yapılır. Araştırma gerçek piyasa durumunu yansıtmayı hedeflemektedir ve sadece çok sayıda denek araştırmaya katıldığı zaman gerçekten etkilidir. Deneklerin sosyal ve demografik karakteristik özellikler bakımından bir şirketin hedef kitlesini teşkil etmeleri de ayrıca gereklidir.

4Service, şirketlerin kendi hedef kitlelerini tanımlamalarına ve piyasadan bilgi toplamanın farklı seçeneklerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.

  • Masa başı araştırma (Var olan ikincil veriler derlenerek gerçekleştirilen araştırma) 
  • İnternet – sosyal medya üzerinden araştırma

 

Araştırma türleri:

 

Nicel araştırma

Nitel araştırma

Birleştirilmiş araştırma

Masa başı araştırma

İnternet sosyal medya üzerinden araştırma

Masabaşı araştırma

MEVCUT İKİNCİL VERİLER DERLENEREK GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA Masa başı araştırma mevcut kaynaklardan elde edilen ikincil piyasa bilgilerinin toplanması, üzerinde çalışılması, sistemleştirilmesi ve analiz edilmesidir. Masa başı araştırma (mevcut ikincil veriler derlenerek gerçekleştirilen araştırma) sırasında, kamunun erişimine açık kaynaklardan (süreli yayınlar, ekonomik yayınlar, istatistiksel referans kitapları, iç raporlar vs.) belirli bir şekilde...

Nicel araştırma yöntemleri

Nicel yöntemler “NNe kadar?”, “Kim?” gibi sorulara cevap verirler. Bu tür bir araştırma. şirketlerin çok sayıda insandan belirli bir konu hakkında nicel bilgiler toplamalarına ve istatistiksel yöntemleri kullanarak ve ardından da sonuçlardan anlam çıkararak bu nicel bilgileri işlemelerine olanak sağlamaktadır. Nicel yöntemlerin kullanılması şirketlerin şunları yapmalarına olanak sağlamaktadır: Piyasa hacmini tahmin etmek Piyasanın rakipler arasında nasıl...

Nitel araştırma

4Service, nitel araştırma projeleri çerçevesinde 17 yıllık uluslararası piyasa deneyimini müşterilerinin istifadesine sunmaktadır. Aşağıdaki hizmetlerin tamamını tüm Türkiye çapında sağlamaktayız: Odak grup tartışmaları Odak grupları (fokus grup) bir şirketin hedef kitlesinin ihtiyaçları ve motivasyonu hakkındaki derinlikli araştırmanın bir parçası olarak yürütülmektedir. Bu yöntem mevcut veya yeni bir ürünün algısı için bir fikir geliştirmeye veya...

Sosyal medyadaki görüşlerin/atmosferin izlenmesi

İnternet Sosyal Medya (WSM) hizmeti sosyal ağlarda, bloglarda, forumlarda, geri bildirim sitelerinde, İnternet medyasında bahsi geçen markaların izlenmesi ve verilen anahtar kelimeler ve bağlamsal içeriğe yönelik görüşler ve duyguların derinlikli analizidir. Süreç neleri içerir? Sosyal medya kullanıcılarının İnternet aktivitelerinin üzerinde yapılan çalışma. Olumsuzluğun sebeplerinin belirlenmesi, şirketin algı ve itibarı üzerinde olumsuz geri bildirim ve etki...

Karma araştırma

4Service, ayrıca piyasa araştırmasının nicel ve nitel yöntemlerini bir araya getiren herhangi bir karma seviyesine sahip özel amaçlı ve düzenli projeler yürütmektedir. Bu araştırmalar özel olarak geliştirilmiştir ve müşteri ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Araştırma portföyümüz aşağıdaki yöntemlerden oluşmaktadır: Marka İK Müşteri...

% 32’si

Ukraynalıların yılda bir kez mücevher satın almaktadır.

Sörvey

% 37’si

Muhatapların (ankete cevap verenlerin) Viber/Whatsapp mesajlarından rahatsız olmaktadırlar.

Araştırma

-4.3

Sigorta şirketlerinin endüstrisinde

NPS

% 30’u

Avrupalıların aldıkları hizmetin hızından memnundur.

CAWI

% 29’u

Muhatapların elbise mağazalarındaki standart dışı danışmanlık beklentisinden şaşırmaktadırlar.

Sörvey

% 92.4’ü

Müşteri görüşmelerinin insanlarla yaşadıkları deneyimleri hakkındadır.

Web Social Media

% 30+

Resmi tatiller sırasında alınan müşteri hizmetlerinin kalitesinde artış.

Mystery Shopping

% 63’ü

Müşterilerin şirketlerin sosyal ağlar vasıtasıyla müşteri desteği sağlamalarını beklemektedirler.

CAWI

Durum

Renualt ile işbirliği

Çağrı merkezi anketleri vasıtasıyla ve gizli müşteri hizmetinin yardımıyla standart bir kör tatmin yerine münferit bir yaklaşıma ulaştık ve çalışanların motivasyonunun yanı sıra müşterilerin sayısını da arttırdık.

Renault 117 yıldır otomotiv sektöründe tarih yazan bir şirkettir. 500’den fazla resmi araba satış bayisine sahiptir.

Proje ile hizmet memnuniyet oranı yüzde 84’ten yüzde 97’ye

Yüksek tavsiye seviyelerine sahiptir: 100 müşteriden 97’si

Müşterilerimiz

Realty_TR

Блог

Basından Restorancılıkta mutsuz müşterilere karşı ne...
Müşteri memnuniyetini sağlamak, günümüzde en kıymetli, bir o kadar da zor bir hedef. Bir hizmet sektörü olmasının ötesinde gıda, hijyen, hız, atmosfer...
  • 17 Mar 2020
  • 393
Müşteri deneyimi ve satış Türk ev tekstili mağazalarında hizmet standartları nasıl...
Ev tekstili ürünlerinin ihracatı, Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYİH) önemli bir katkı sağlıyor. Ancak yurtiçi satışların artırılması için...
  • 10 Mar 2020
  • 728
Basından Müşteriye “teşekkür ederek” fark...
Küresel piyasada müşteri deneyimi yönetimi alanında araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren 4Service Group’un Türkiye Direktörü Mert Gırgıç, müşteri...
  • 21 Feb 2020
  • 431
[cf7-form cf7key="exit-form"]